bwm

Speciální technické prostředky

Speciální technické prostředky v oblasti bezpečnostních systémů a pro oblast informační bezpečnosti doporučíme a dodáme pro dohodě se zákazníkem na základě jeho potřeb. Jsou tzv. „ušity na míru“.

Speciální technické prostředky proti odposlechu

Monitorování a detekce odposlechových prostředků v objektu, generátory šumu, jamery. Detekce GSM provozu tam, kde není žádoucí a další systémy ….

Speciální video-audio systém

Monitorování chráněného prostoru skrytým video-audio systémem se záznamem informace v objektu i přenosem mimo objekt.
Používá se k dokumentaci a ochraně oprávněných zájmů uživatele (vlastníka objektu).

Zabezpečovací poplachový systém pro specifické potřeby uživatele

Signalizace neoprávněnému vniknutí do chráněného prostoru formou nástrahové techniky s přenosem informace po GSM síti.

Další služby

Provedeme i úpravu a přizpůsobení technických prostředků požadavkům zákazníka – nutná konzultace.

Rychlý kontakt
Telefon: 495 270 128  
777 912 244
E-mail: asita@asita.cz