bwm

Magnetické kontakty pro řídicí a regulační systémy budov

Magnetické kontakty jako čidla otevření (dveří, oken apod.) jsou určeny pro řídicí a regulační systémy budov (klima, topení). MASR kopíruje stav otevřeno/zavřeno - rozepnuto/sepnuto – příp.přepnuto. K tomuto stavu dojde při změně vzájemné polohy vlastního magnetického kontaktu a ovládacího magnetu. Montáž vlastního magnetického kontaktu (s přívodním kabelem) se provádí do pevného rámu, zárubně a montáž magnetu do pohyblivého křídla okna, dveří. 

Použití do řídících a regulačních systémů budov lze uskutečnit za dodržení podmínky - pro napětí bezpečná – SELV/PELV dle ČSN 332000-4-41.

Všechny typy jsou klasifikovány pro třídu III - prostředí venkovní chráněné.

Technické parametry - všechny typy

Rozsah pracovních teplot 
Relativní vlhkost 
Krytí  
Počet sepnutí 
Odpor sepnuto/rozepnuto 

-40°C až +70°C
max 95%/40°C
IP 65
(15V/20mA) 2.109
max 2/ min 109 Ohm

Kabel dvouplášťový - kulatý Φ3,4mm, 2 nebo 3x0,14 mm2 , délka přívodního kabelu 3 m (na zakázku jakákoli).
Magnet NdFeB - neodym – N35 Φ6mm x 22mm.

Pro povrchovou montáž :

MASR 103

Čidlo otevření pro povrchovou montáž.
Stav zavřeno/otevřeno - sepnuto/rozepnuto.
Pracovní vzdálenost 0-30 mm. Rozměr 54x13x13 mm.
Přívodní kabel 3m dvoužilový 2x0,14mm2, vnější plášť - kulatý Φ3,3mm.

MASR 143

Čidlo otevření pro povrchovou montáž.
Stav zavřeno/otevřeno – přepínací kontakt.
Pracovní vzdálenost 0-26 mm. Rozměr 54x13x13 mm.
Přívodní kabel 3m trojžilový 3x0,14mm2, vnější plášť - kulatý Φ3,4mm.

MARS povrchověMARS povrchové rozměry

Pro zápustnou montáž :

Magnet je pro oba typy stejný - neodym N35 Φ6x22mm

MASR 133

Čidlo otevření pro zápustnou montáž.
Stav zavřeno/otevřeno - sepnuto/rozepnuto.
Pracovní vzdálenost 0-22 mm.
Rozměr Φ6x20mm.
Přívodní kabel 3m, dvoužilový 2x0,14mm2.

MASR 153

Čidlo otevření pro zápustnou montáž.
Stav zavřeno/otevřeno – přepínací kontakt.
Pracovní vzdálenost 0-22 mm.
Rozměr Φ8x 33mm.
Přívodní kabel 3m, trojžilový 3x0,14mm2 .

3

Vložka MAS6 (pro Φ6mm), Vložka MAS8 (pro Φ8mm)
- pro montáž MASR do feromagnetických materiálů (vrtat Φ14mm)

4

Rychlý kontakt
Telefon: 495 270 128  
777 912 244
E-mail: asita@asita.cz